Birleşik Krallık Global Business Mobility Programı
Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından, Ekim 2021'de 'Global Business Mobility' Programını tanıtımı sonrasında, 15 Mart 2022'de yeni işçi göçmenlik programı hakkında daha fazla ayrıntı ve detay paylaşmış bulunmaktadır. Bahsedilen program sayesinde yabancı şirketlerin, Birleşik Krallık'ta işlerini kurmak ve geliştirmek için görevlendirdikleri işçi transferlerini gerçekleştirmeleri kolaylaştırılmaktadır.

Global Business Mobility vizesi ile belirli işler için Birleşik Krallık'a personel transfer etmek isteyen veya Birleşik Krallık'ta yeni bir işletme oluşturmak isteyen yabancı şirketler yararlanabilecektir. Bu programa başvurular 11 Nisan 2022 itibari ile açılmıştır. Yabancı şirketlerin hangi işçiler için bu vizeye başvurabilecekleri, bu program kapsamında görevlerine göre farklılık göstermesi sebebi ile 5 işçi kategorisine ayrılmıştır. İşbu makalede Global Business Mobility Vize kapsamındaki işçi kategorilerini ele alıp, uygunluk ve maddi koşulları ayrıntıları ile paylaşmaktayız.

1. Global Business Mobility Programı Genel Uygunluk Koşulları ve Ücretleri

Global Business Mobility kapsamında vizeye başvuranların geçerli bir Sponsorluk Sertifikası 'na sahip şirketler aracılığı ile almış oldukları bir belgeye ihtiyaçları vardır. Söz konusu belgeyi sadece İçişleri Bakanlığı tarafından sponsor olmak üzere yetkilendirilmiş şirketler tarafından verilebilir.[1] Birleşik Krallık'ta çalışacak kişilere sponsor olma lisansına sahip olmayan işverenler, uygunluk kriterlerine uymaları halinde sponsorluk lisansı için başvuruda bulunabilirler.

Bunun yanı sıra başvuruda bulunacak işçinin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan uygun meslekler listesinde[2] yer alması gerekmektedir. Başvurucu, işinin uygun olup olmadığını işvereninden veya Sertifika 'da yer alan 4 haneli meslek kodu ile bu listeden kontrol edebilir. Sponsor Sertifikası elektronik evrak şeklinde sponsor tarafından gönderilmekte ve bu sertifikada yer alan referans numarası ile sertifika alındıktan itibaren 3 ay içerisinde vize başvurusu tamamlanması gerekmektedir.

Global Business Mobility programı kapsamında İngilizce dil şartı aranmamaktadır. İçişleri Bakanlığı onaylı bir klinikten alınan geçerli bir tüberküloz test sonucu ülkeden ülkeye istenilebilecek şartlardan biridir.

Her bir işçi kategori için şart olan maddi koşullar mevcuttur. Başvuru sürecinde £259 tutarında başvuru harcın yatırılması ve Birleşik Krallık'ta kalınan her sene için £624 tutarında sağlık hizmeti ek ücreti ödenmesi gerekmektedir. Kıdemli veya Uzman İşçi Vizesi için başvuru harcı Birleşik Krallık'ta kalınacak süreye göre £625 ve £1,423 arasında değişmektedir. Bunların yanı sıra kişi kendini geçindirebileceğine dair adına banka hesabında en az £1,270 göstermesi gerekmektedir. Bu miktar birbirini izleyen en az 28 gün boyunca hesapta hazır bulunmalı ve başvuru bu sürenin bitiş tarihini izleyen 31 gün içerisinde olmalı. Aile halinde gelinirse onlar da kendi geçimini sağlayabileceklerini kanıtlamaları gerekir.

Eğer 12 ay veya bundan uzun bir süre boyunca geçerli bir vize ile Birleşik Krallık'ta bulunduğu halde, veya işveren ya da sponsor tarafından ilk ay boyunca bütün masrafların karşılandığı takdirde, başvurucu kendini geçindirebileceğine dair kanıt göstermesi gerekmeyecektir. İşvereni Sponsor Sertifikası 'nın 'Ek Bilgiler' kısmında masrafları karşılayacağını belirtmesi ve onaylaması gerekmektedir.

Başvurucunun ve başvuru koşullara göre istenilen belgeler veya kanıtlanması istenilen hususlar değişkenlik gösterebilir. Örneğin Mezun Stajyer vizesi için eğitim programın detaylı ayrıntıları, Hizmetçi Tedarikçi vizesi için diploma ve aranan niteliklerin kanıtı istenilebilir.

2. Global Business Mobility Vizesi Toplam Süre ve Geçiş Koşulları

Birleşik Krallık'ta bulunurken Global Business Mobility programından diğer vize kategorilerin kriterlerine uygunluk gösterildiği takdirde, Graduate Trainee Vizesi hariç farklı bir işçi vize kategorisine geçiş veya başvuru yapmak mümkündür.


Global Business Mobility program kapsamında Birleşik Krallık'ta toplam kalma süresi herhangi bir 6 yıllık dönemde maksimum 5 yıla kadar uzatılabilir. Bu 6 yıllık dönem içerisinde kategoriler arasında geçiş, uzatmalar veya yeni vize başvurular süreleriyle birlikte hesaplanmaktadır.

3. Global Business Mobility Kapsamında Graduate Trainee (Mezun Stajyer Vizesi)


Mezun Stajyer Vizesi yeni başvurulara kapanmış olan Şirket İçi Mezun Stajyer Vizesi'nin (Intra-Company Graduate Trainee Visa) yerini almıştır.

I. Uygunluk Koşulları

Mezun Stajyer Vizesi, üst düzey bir yönetici veya uzman rolüne yönelik bir lisansüstü eğitim programının parçası olarak Birleşik Krallık'ta bir işte çalışmak üzere işverenlerinden transfer isteyen yabancı şirket çalışanları için uygundur. Çalışan, işvereninin Birleşik Krallık şubesinde çalışmak üzere bu başvuruyu gerçekleştirir. Bu şube, başvurucunun halihazırda çalışıyor olduğu şirkete ortak mülkiyet veya kontrol yoluyla bağlı, veya sponsorluk onayı almış ortak girişimi bulunan bir işletme olmalıdır. Çalışanın başvuru tarihinden hemen önce en az 3 ay boyunca bu iş için Birleşik Krallık dışında çalışmış olması gerekir. Maaş olarak, seçeneklerden hangisi daha yüksek ise, yıllık en az £23,100 veya söz konusu mesleğin kazandırdığı ortalama ücretin %70'i ödenmesi şart olarak yer almaktadır. Sağlık veya eğitim kodlu mesleklerde ortalama maaşın %100'ü ödenmelidir. Çalışan ancak Sertifikada belirtilmiş olan işte çalışması gerekmektedir.

II. Vize Süresi

Mezun Stajyer vizesi ile Birleşik Krallık'ta çalışma hakkı, süre olarak seçeneklerden hangisi daha kısa ise, Sertifika 'da yazan çalışma süresine ek 14 gün veya toplam 12 ay olarak tanınmıştır.


Mezun Stajyer vizesi başvurudan hemen önceki 3 ay boyunca Birleşik Krallık dışında çalışma şartı koyduğu için, Birleşik Krallık'ta bulunulduğu süreç bu vizeye başvuru, uzatma talebi veya farklı vizeden geçişe imkân vermemektedir fakat Birleşik Krallık'tan ayrılıp yurtdışından bu vizeye tekrar başvuru yapma konusunda bir engel yoktur.

4. Global Business Mobility Kapsamında Secondment Worker (Geçici Görevlendirilmiş İşçi Vizesi)

Geçici Görevlendirilmiş İşçi Vizesi yabancı şirketler tarafından belirli bir amaç için ve Birleşik Krallık'ta yer alan işletmesine geçici olarak atanan işçilere çıkarılmış yeni bir vize türüdür.

I. Uygunluk koşulları

Geçici Görevlendirilmiş İşçi Vizesi Birleşik Krallık'ta yüksek değer sözleşmesi kapsamında geçici olarak görevlendirilmek isteyen yabancı şirket çalışanları için uygundur. Yabancı şirketin, Birleşik Krallık'ta bulunan sponsoru ile en az £50.000.000 değerinde bir sözleşmesi olmalıdır. Bu sözleşmenin İçişleri Bakanlığına kayıtlı olması ve çalışan bu sözleşmeye bağlı geçici görevlendirilen yabancı şirket çalışanının en az 12 ay boyunca yabancı şirket için çalışmış olması gerekmektedir. Herhangi bir minimum maaş tutarı bulunmamaktadır. Yabancı çalışan bu vize ile Sertifika 'da belirtilen işin yanı sıra bir müfredat programına katılabilmesi ve gönüllü bir işte çalışması mümkündür.


II. Vize Süresi

Geçici Görevlendirilmiş İşçi vizesi ile Birleşik Krallık'ta çalışma hakkı, süre olarak seçeneklerden hangisi daha kısa ise, Sertifika'da yazan çalışma süresine ek 14 gün veya işe başlangıç tarihinden itibaren 12 ay olarak tanınmıştır. Birleşik Krallık'ta daha uzun süre kalınması gerektiği halde, vizeyi 12 ay süreyle uzatmak mümkündür. Bu vize ile Birleşik Krallık'ta kalınabilen maksimum süre 2 yıldır.


5. Global Business Mobility Kapsamında Service Supplier (Hizmet Tedarikçi Vizesi)

Hizmet Tedarikçi Vizesi, Geçici İş - Uluslararası Anlaşma Vizesi 'nin ("Temporary Work - International Agreement Visa") kapsamındaki sözleşmeli hizmet tedarikçi ve bağımsız uzman çalışanlara ait hükümlerin yerini almıştır.

I. Uygunluk Koşulları

Hizmet Tedarikçi Vizesi, Birleşik Krallık'ta bir şirket ile hizmet verme sözleşmesi olan yabancı şirket çalışanlara veya yabancı uzman serbest çalışanlara uygundur. Bu hizmet sözleşmesi İçişleri Bakanlığına kayıtlı ve Birleşik Krallık'ın mevcut uluslararası ticaret anlaşmaları kapsamında olması gerekmektedir. Başvurucu bu kapsamda hizmet sağlamak için geçici bir görev üstlenmesi gerekir. Başvurucu aynı zamanda 12 aylık bir süre boyunca hizmet sağlayıcı yabancı şirket için çalışmış olmalı veya bağımsız çalışan olarak en az 12 aylık mesleki deneyime sahip olmalı.


Çalışılacak işin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan uygun meslekler listesinde yer alması gerekmektedir. Ancak bu listede yer almayan bir meslek ile de başvuru mümkündür. Bunun için herhangi bir konuda Lisans veya üstü bir derece ya da Lisans derecesine eşdeğer teknik niteliklere sahip olunmalıdır. Ayrıca yabancı şirket çalışanı olarak 3 yıl, bağımsız çalışan olarak 6 yıllık mesleki deneyim olması gerekmektedir. Bu koşullar hizmet sözleşmesine ve meslek konusuna göre değişkenlik gösterebilir.

Bu vize başvurusu için herhangi bir minimum maaş ücreti bulunmamaktadır, fakat vatandaşlık şartı bulunmaktadır. Yabancı çalışan bu vize ile Sertifika 'da belirtilen işin yanı sıra bir müfredat programına katılabilmesi ve gönüllü bir işte çalışması mümkündür.

II. Vize Süresi

Hizmet Tedarikçisi Vizesi ile Birleşik Krallık'ta çalışma hakkı, süre olarak seçeneklerden hangisi daha kısa ise, Sertifika'da yazan çalışma süresine ek 14 gün veya kapsamında hizmet verilen ticaret anlaşmasına göre değişebilen maksimum 6 veya 12 aylık bir süre tanınmıştır. Sponsor ile sözleşme devam ettiği halde ve uygunluk kriterlerine uyulduğu takdirde bu vizeyi uzatmak mümkündür.

6. Global Business Mobility Kapsamında UK Expansion Worker (Genişletilmiş İşçi Vizesi)


Birleşik Krallık Genişletilmiş İşçi Vizesi yeni başvurulara kapanmış olan Yabancı İşletmenin Tek Temsilci Vizesi 'nin (Sole Representative of an Overseas Business Visa) yerini almıştır.


I. Uygunluk Koşulları

Bu vize şirket büyümesinin parçası olarak/altında Birleşik Krallık'ta şube açmak isteyen yabancı işletmelerin geçici olarak görevlendirdiği kıdemli yönetici ve uzman çalışanlar için uygundur. Bu şubenin Birleşik Krallık'ta henüz ticarete başlamamış olması şarttır, başlamış olması halinde Kıdemli veya Uzman İşçi Vizesine başvurulmalı. Maaş olarak, seçeneklerden hangisi daha yüksek ise, yıllık en az £42.400 veya söz konusu mesleğin kazandırdığı ortalama ücretin %100'ü ücret alınmalıdır.


Başvuranların, yıllık £73.900 veya daha fazla kazanarak yüksek bir gelire sahip olmadıkça veya Birleşik Krallık-Japonya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında bir Birleşik Krallık şubesi veya yan kuruluşu kurmak isteyen bir Japon vatandaşı olmadıkça, bağlantılı işletme veya kuruluş için en az 12 aylık bir süre için Birleşik Krallık dışında çalışmış olmalıdırlar.

Yabancı çalışan bu vize ile Sertifikalarında belirtilen işin yanı sıra bir müfredat programına katılabilir ve gönüllü çalışma gerçekleştirebilir.

II. Vize Süresi

Genişletilmiş İşçi Vizesi ile Birleşik Krallık'ta çalışma hakkı, süre olarak seçeneklerden hangisi daha kısa ise, Sertifika'da yazan çalışma süresine ek 14 gün veya işe başlangıç tarihinden itibaren 12 ay olarak tanınmıştır. Söz konusu işin, meslek kodun ve işvereni aynı kaldığı takdirde bu vizeyi 12 ay süre ile uzatmak mümkündür. Bu vize ile Birleşik Krallık'ta kalınabilen maksimum süre 2 yıldır.


7. Global Business Mobility Kapsamında Senior or Specialist Worker Visa (Kıdemli veya Uzman İşçi Vizesi)

Kıdemli veya Uzman İşçi Vizesi başvurulara kapanmış olan Şirket İçi Transfer Vizesi 'nin (Intra-Company Transfer Visa) yerini almıştır.


I. Uygunluk Koşulları

Bu vize işverenin Birleşik Krallık şubesinde çalışmak üzere Birleşik Krallık'a gelmek veya orada kalmak isteyen kıdemli yönetici veya uzman yabancı çalışanlara uygundur. Maaş olarak, seçeneklerden hangisi daha yüksek ise, yıllık en az £42.400 veya söz konusu mesleğin kazandırdığı ortalama ücret alınmalısı gerekmektedir. Çalışan, yabancı işvereni tarafından Birleşik Krallık'taki bağlı işletmesine atanmadan en az 12 ay boyunca bu işveren için çalışmış olması gerekmektedir. Yılda £73.900 veya daha fazla kazanan bir çalışan için bu 12 aylık süre geçerli değildir. Sponsorluğu üstlenen Birleşik Krallık işletmesi her yabancı çalışan için Göçmenlik Ücretinin ("Immigration Skills Charge") tümünü ödemek zorundadır.

II. Vize Süresi

Kıdemli veya Uzman İşçi Vizesi Sertifika'da belirtilen çalışma süresine ek 14 gün veya toplam 5 yıllık bir süreç için Birleşik Krallık'ta kalmayı öngörüyor. Yılda £73.900'dan az kazanan çalışanlar, 6 senelik dönemde bu vizeyi 5 yıla kadar uzatma hakkına sahipken, £73.900'den fazla kazanan çalışanlar 10 senelik dönemde bu vizeyi 9 yıla kadar uzatma hakkına sahip. İşverenin sponsorluk yapmaya devam ettiği süreç, 6 Nisan 2011 tarihinden önce Tier 2 Uzun Dönem Eleman Vizesi veya Şirket İçi Transfer vizesine sahip olan çalışanlar için maksimum süre bulunmamakta. Bu güncellemeden sonra bir önceki düzenlemede çalışanın Birleşik Krallık'tan ayrıldıktan sonraki 12 ay boyunca tekrar girmesini engelleyen şart kalkmış durumda.


8. Global Business Mobility Vizesi Programı Özeti

Global Business Mobility programı sayesinde Birleşik Krallık'ta işlerini kurmak, geliştirmek veya büyütmek isteyen yabancı şirketler çalışanlarını Birleşik Krallık'a göndermeleri kolaylaşmaktadır. Birleşik Krallık'ta yerleşik bir tüzel kişiliğe sahip yabancı şirketler Mezun Stajyer vizesi ile mezun stajyerlerini eğitim süreçlerinin bir parçası olarak, Kıdemli veya Uzman İşçi vizesi ile üst düzey yöneticilerini Birleşik Krallık'taki şubelerinde çalıştırmak üzere bu iki kategoriye başvurmayı uygun bulacaktır. Henüz Birleşik Krallık'ta tüzel kişiliğe sahip olmayan yabancı şirketler ise, Hizmet Tedarikçi, Geçici Görevlendirilmiş İşçi ve Genişletilmiş İşçi kategorileri daha uygun olacaktır.


Global Business Mobility programı Birleşik Krallık'ta geçici iş görevleri üstlenen işletmeler ve işçiler için tasarlanmış olup doğrudan Birleşik Krallık'ta süresiz oturum hakkı vermemektedir. Bununla birlikte Global Business Mobility vizesi sahipleri, süresiz oturum hakkı veren başka bir göçmenlik yoluna geçiş yapabilmekteler.

Biz Kimiz?

Güden Uluslararası Hukuk Bürosu hem Türkiye'de hem de Birleşik Krallık'ta göçmenlik hukuku alanında uzman bilgisi olan yüksek eğitimli avukatlara sahiptir. Göçmenlik hukuku ile ilgili danışmanlığına ihtiyaç duyan bir şirket iseniz, bize İletişim Formumuzu doldurarak veya info@guden.av.tr adresinden e-posta göndererek ulaşabilirsiniz.


[1] Sponsorluk yapması onaylanmış şirketler listesi Birleşik Krallık'ın resmi sitesinde yer almakta; https://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-workers

[2]
Global Business Mobility Vizesi için uygun kılınan meslek listesi İçişleri Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanmıştır; https://www.gov.uk/government/publications/global-business-mobility-eligible-occupations-and-codes/global-business-mobility-eligible-occupations-and-codes


Istanbul
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Ataşehir
T: +902165101260


London ( in association with Guden Solicitors)
50 Long Acre, London, WC2E 9JR
T: +442045772620


info@guden.av.tr