İNGİLTERE VE GALLER'DE 'SOLICITOR' OLMAK

İş bu bilgi notunda, İngiltere ve Türkiye arasında avukatlık yapan bir hukuk bürosu olarak hukuk öğrencileri ve avukatların merak ettiği İngiltere ve Galler'de nasıl Avukat ( "Solicitor") olunur sorusunu cevaplamaya çalıştık.

Brexit'in ardından yapılan son değişikliklerin ışığında, İngiltere ve Galler'de Solicitor olarak eğitim ve nitelik kazanma süreci, yabancı öğrenciler ve yabancı avukatlar için artık daha erişilebilir ve kolay hale getirildi. Bu haftaki makalemizde, Solicitor adayları için eğitim ve nitelik gerekliliklerinin yanı sıra, Solicitor olarak kalifiye olmak zorunda kalmadan İngiltere ve/veya Galler'de çalışmak isteyen yabancı avukatlar için çalışma seçeneklerini sizler için özetledik.

'Solicitor' Kimdir ve 'Barrister'dan Farkı Nedir?

Hukuk sektörüne girmek isteyen biri, 'lawyer yani 'avukat' unvanı altında kalifiye olmayı ve çalışmayı bekleyebilir, ancak İngiltere ve Galler hukuk sistemi, bir avukatın yaptığı işi iki farklı pozisyon olarak ayırır: 'Solicitor'lar ve 'Barrister'lar. 'Avukat' terimi, bir veya daha fazla hukuk disiplininde yasal danışmanlık ve bilgi vermeye yetkili Lisanslı Hukuk Pratisyeni (Licensed Legal Practitioner) olan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Hem Solicitorlar hem de Barristerlar avukat türleridir. Bu iki profesyonel grubun çalışmaları kısmen örtüşmektedir, ancak farklı (ama eşit derecede zorlu) eğitim ve yeterlilik süreçlerine sahiptirler.

Solicitorlar; bireylere, gruplara, özel şirketlere veya kamu sektörü kuruluşlarına profesyonel hukuki danışmanlık ve destek sağlayan nitelikli hukuk uzmanlarıdır. Hukuki uzmanlıklarına bağlı olarak başlatılacak uygun yasal işlemi değerlendirip tavsiyede bulunduklarından, genellikle hukuki bir konuda ilk temas noktası onlardır.

Barristerlar genellikle uzman yasal danışmanlık sunar ve mahkemelerde ve yazılı yasal tavsiye yoluyla bireyleri ve kuruluşları temsil ederler.

Solicitorlar doğrudan müvekkillerle çalışır. Müvekkillerle görüşür, onların talimatlarını alır ve sonra onlara kendi özel durumlarını çevreleyen kanun ve yasal meseleler hakkında danışmanlık sunarlar. Müvekkillerinin davaları ile ilgili tüm evrak ve iletişimi, müvekkillerinin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış belgeler, mektuplar ve sözleşmeler yazarak, usul konusunda doğruluğu sağlayarak ve mahkeme için evrak hazırlayarak sağlarlar.

Barristerlar mahkemede bir davayı temsil etmek için Solicitorlar tarafından işe alınır ve yalnızca yasal savunma gerektiğinde davalara dahil olurlar. Bir Barrister'ın rolü, "müvekkillerinin olaylara ilişkin görüşlerini, yasal argümanlara dönüştürmek ve yapılandırmak ve müvekkilleri için mümkün olan en iyi sonucu elde eden ikna edici temsiller yapmaktır."[1]

Solicitorlar; mutabık kalınan hedefleri güvence altına almak, kanıt toplamak, anlaşmaların yürütülmesini sağlamak, talep tutarlarını hesaplamak ve davaya dahil olan tüm tarafların çalışmalarını koordine etmek için müvekkilleri ve karşı taraflar ile müzakere eder. Çalışma alanları, yüksek profilli ticari meselelerden kişisel yaralanma davalarına, aile hukuku meselelerine, ceza hukukuna, vasiyetname işlemlerine ve mülk yönetimine kadar uzanır.

Solicitorlar müvekkillerini ihtilaflarda ve gerektiğinde mahkemede temsil edebilir ancak karmaşık anlaşmazlıklarda, Solicitorlar genellikle Barristerlara müvekkilleri adına mahkemeye katılmaları talimatı verir.

Barristerlar genellikle ceza hukuku, adliye hukuku, ticaret hukuku, eğlence hukuku, spor hukuku ve teamül hukuku gibi belirli hukuk alanlarında uzmanlaşır. Genellikle müvekkillerine davalarının dayanakları ve hukuki süreçler hakkında bilgi verirler ve onlara, yazılı bir "görüş" sunarlar. Barristerlar, mahkemede, müvekkilleri ve müvekkillerinin Solicitorları adına yasal savunma yaparlar; davalarını sunarlar, tanıkları sorgular ve çapraz sorguya çekerler ve mahkemenin davayı neden desteklemesi gerektiğine ilişkin gerekçeler sunarlar. Daha sonra diğer tarafla anlaşmaları müzakere ederler.

İngiltere ve Galler'de çalışan Barristerların yaklaşık %80'i serbest meslek sahibidir[2]. Diğer Barristerlar, örneğin, müvekkillere doğrudan tavsiye veren Solicitor firmalarında, Kraliyet Savcılık Hizmeti (Crown Prosecution Service) gibi kurumlarda veya endüstri, ticaret, hayır kurumları veya merkezi veya yerel yönetimdeki uzman hukuk departmanlarında, yalnızca çalıştıkları kuruluşlara danışmanlıkta bulunmaktadır.[3].

Serbest meslek sahibi olan Barristerlar, diğer Barristerlar ile paylaştıkları Odalar (Chambers) olarak bilinen bürolarda çalışırlar. Bir Oda içindeki Barristerların tümü birbirinden bağımsız olduğundan, aynı hukuki ihtilafta genellikle farklı tarafları temsilen hareket edebilirler. Buna kıyasla, aynı hukuk firmasında çalışan Solicitorların, çıkar çatışması sorunları nedeniyle bunu yapmaları engellenmektedir.

Bir Barrister olmak ödüllendirici olabilir, ancak aynı zamanda oldukça rekabetçidir. Mevcut açık pozisyonların olduğundan çok daha fazla kişi Barrister olmak istemektedir. LLB veya Hukuk Denklik Diplomasını (Graduate Diploma in Law, 'GDL') edindikten sonra, Barrister adayları, bir yıllık bir Baro Mesleki Eğitim Kursu (Bar Professional Training Course, 'BPTC') tamamlamalı, ardından kıdemli bir Barrister'ın yanında staj yapabilecekleri dört Barrister kuruluşundan birinde bir yıl vesayet altında bulunmalı ve bir Barrister Odasında çalışmaya devam etme hakkını güvence altına almak için rekabet etmelidir.

Buna kıyasla, bir Solicitor olmak için alınması gereken eğitim, biraz daha az rekabetçi ama aynı derecede zorlayıcıdır ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkmasının ardından eğitim yapısında önemli değişiklikler olmuştur. Potansiyel Solicitorlar için hem mevcut yol haritası hem de Brexit ile tanıtılan yeni yol haritası olmak üzere tüm eğitim sürecini aşağıda özetledik.

Yetkili Hukuk Yöneticileri Enstitüsü (Chartered Institute of Legal Executives, 'CILEx') avukatı olmak veya bir Solicitor çıraklığını tamamlamak gibi, kalifiye olmak için başka yollar olsa da, bu makalemizde Avukatlar Düzenleme Kurumu (Solicitors Regulation Authority) tarafından belirlenen ana yollara odaklanacağız.

Solicitorlık Eğitimi ve Kalifiye Süreci

İngiltere ve Galler'deki Solicitorlar için düzenleyici kurum, Solicitors Regulation Authority'dir ('SRA'). SRA, Solicitorlar için nitelik ve çalışma gerekliliklerine karar verir ve bir bireyin kişisel olarak, İngiltere ve Galler'de, onaylanmış bir Solicitor olmaya uygun olup olmadığını değerlendirir.

Brexit'in ardından uygulanan değişikliklerden önce, Solicitor olmaya hak kazanma yolu ('mevcut rota') üç aşamadan oluşuyordu:

· Hukuki bilgi
· Mesleki nitelikler
· İş deneyimi ('Period of Recognised Training', yani 'Onaylanmış Deneyim Süreci' olarak da bilinir)

1. Adım: Hukuki Bilgi

Hukuk alanında bir kariyer için ilk adım, nitelikli bir Hukuk diploması (Qualifying Law Degree, 'QLD') veya Hukuk dışında bir bölümün diploması (veya İngiltere veya Galler dışındaki bir ülkede alınan bir Hukuk diploması) ve ardından Hukuk Denklik Diploması (' GDL') almaktır.

'Nitelikli' bir Hukuk diploması, SRA tarafından öğrenilmesi gerektiği belirtilen yasal bilgilerin tüm unsurlarını içerir. İngiltere ve/veya Galler'deki herhangi bir üniversite tarafından sunulan LLB programları QLD olarak kabul edilir.

İngiltere ve Galler dışında alınmış bir LLB diplomasına veya herhangi bir yerden alınmış Hukuk dışı bir diplomaya sahip olan adayların, Solicitor olmaya hak kazanmadan önce bir QLD'ye sahip olabilmeleri için GDL'i tamamlamaları gerekmektedir. GDL, hukuk bilgisinin temellerini öğreten bir yıllık bir denklik programıdır.

Step 2: Mesleki Nitelikler

LLB veya GDL'i tamamladıktan sonra adayların, İş Hukuku, Mülkiyet Hukuku ve Ceza ve Medeni Hukuk Davalarının Yönetimi olmak üzere üç temel uygulama alanının pratik öğrenimine dayalı, mesleki bir kurs olan Legal Practice Course'u ('LPC') tamamlamaları gerekmektedir. Bu program, müvekkillerle görüşme ve danışmanlık, savunma, pratik yasal araştırma, tasarı hazırlama, profesyonel davranış ve düzenleme, vergilendirme ve avukat hesapları gibi, bir Solicitor'ın sahip olması gereken çeşitli önemli beceriler için pratik bir ortam sağlar. Program tipik olarak dokuz ay sürer, ancak ek üç ay süren, birleşik bir LLM LPC diploması almak için LLM dersleri ekleme seçeneği de vardır.

Step 3: İş Deneyimi

Bir Solicitor olarak kalifiye olmak için izlenen mevcut rotanın son adımı, yaygın olarak Training Contract, yani Staj Sözleşmesi olarak bilinen, 2 yıllık tam zamanlı Onaylanmış Deneyim Sürecini tamamlamaktır. Staj Sözleşmeleri, hukukun farklı alanlarında pratik deneyim sunan dört adet 6 aylık 'koltuktan' oluşur. Başarılı Stajyer Solicitorlar, Staj Sözleşmelerini tamamladıkları firmada Solicitor olarak çalışmaya devam etme imkanına sahip olabilirler.

Aday sayısından daha az stajyer pozisyonu olduğundan ve çoğu firma işe alım sürecine üniversitenin ikinci yılından başlattığı için Staj Sözleşmeleri oldukça rekabetçidir.

Bu üç aşamayı tamamladıktan sonra Solicitor adayları, onay için SRA'ye başvurmalıdır. Onaylandıktan sonra adaylar, İngiltere ve Galler'in, sertifikalı ve düzenlemeye tabi bir Solicitor'ı olabilir. Genellikle bu süreç en az altı yıl sürer, ancak bir hayli ödüllendirici ve değerlidir.

Kalifikasyon için Yeni ve İyileştirilmiş Rota

SRA, 2021'de, iki bölümden oluşan yeni bir Solicitor Yeterlilik Sınavı (Solicitor Qualifying Examination, 'SQE') süreci tanıttı ve Solicitor olmak için izlenmesi gereken rotayı ('SQE rotası') değiştirdi. SQE'yi üstlenmek için nitelikli bir Hukuk diplomasına sahip olmak artık gerekmemektedir; lisans derecesi veya eşdeğeri olan herkes, GDL'e ihtiyaç duymadan Solicitor olmak için adım atabilir.

SQE, adayları yazılı ve pratik değerlendirmeler yoluyla, halihazırdaki yasal bilgileri ve pratik yasal becerileri konusunda test eden ortak, merkezi bir giriş sınavıdır. Solicitor olmak isteyen bireylerin artık aşağıdakilere ihtiyacı olacaktır:

· Herhangi bir bölümden alınmış bir diploma veya eşdeğeri;

· SQE 1 and SQE 2 sınavlarını geçmek;

· İki yıllık Nitelikli İş Deneyimi (Qualifying Work Experience, 'QWE'); ve

· Karakter ve uygunluk testini geçmek.

SQE 1, çeşitli hukuk sektörlerine odaklanan iki çoktan seçmeli sınav yoluyla adayları, uygulamalı hukuk bilgileri konusunda test etmeyi amaçlamaktadır. SQE 2, beş uygulama alanındaki pratik yasal becerilere odaklanır: Ceza Hukuku Dava Yönetimi, Uyuşmazlık Çözümü, Mülkiyet Hukuku Uygulaması, Vasiyetname İşlemleri, ve Ticari Kuruluş Kuralları ve Prosedürleri. Müvekkillerle görüşme, savunma, yasal analiz, yasal araştırma ve tasarı hazırlama gibi, LPC sırasında öğretilenlere benzer pratik beceriler de 15-18 görev veya "istasyon" aracılığıyla değerlendirilir. Yasal bilgi ve becerilere ek olarak, hem SQE 1 hem de SQE 2 sırasında, adaylar etik ve profesyonel davranış açısından değerlendirilir.

Nitelikli İş Deneyimi aşamasını tamamlamak için, 24 aylık yasal hizmet sağlama deneyimi edinilmeli ve belgelenmelidir. Bu, ücretli veya ücretsiz şekilde, en fazla dört kuruluşla olabilir ve deneyim sürecinin tamamının bir kerede tamamlanması gerekmez. İş deneyimi, İngiltere veya Galler'de veya yurtdışında edinilebilir ve deneyimin İngiliz ve Galler yasaları üzerinde edinilmesi gerekmez. Hukuk fakültesindeyken iş yerleştirilmesi aracılığıyla edinilen deneyimler veya Citizens Advice Bureau gibi gönüllü bir kuruluşta veya bir hukuk firmasında stajyer, çırak veya hukuk asistanı olarak çalışmak Nitelikli İş Deneyimi olarak sayılabilir. Deneyim SRA tarafından onaylanmış bir İngiltere ve Galler Solicitor'ı tarafından imzalanmalıdır.

Hukuk fakültesine, GDL'e veya LPC'ye 2021'den önce başlayan adaylar, Solicitor olmaya hak kazanmak için 2032'ye kadar mevcut rotayı izlemeyi de, SQE rotasına geçmeyi de seçebilirler. Ancak 2021 ve sonrasında Solicitor kalifiye sürecine başlamak için adım atmış olan adaylar SQE rotasını izleyerek kalifiye olmak durumundadır.

İngiltere ve Galler'de Kayıtlı Yabancı Avukat (Registered Foreign Lawyer) Olarak Kalifiye Olmak ve Çalışmak

İngiltere ve Galler dışında avukat olarak kalifiye olan ve İngiltere ve Galler'de yetkili bir hukuk firmasının yöneticisi veya sahibi olarak çalışmak isteyen kişiler, Solicitor olmak yerine SRA'ye Registered Foreign Lawyer, yani Kayıtlı Yabancı Avukat olarak kaydolma seçeneğine sahiptir.

Kayıtlı Yabancı Avukatlar; kendi ülkelerinin yasalarını uygulayabilir ve ayrıca İngiltere ve Galler yasaları hakkında danışmanlıkta bulunabilir, SRA'ye tabi olmayan hukuk hizmetleri ve göçmenlik mahkemeleri için belge hazırlama ve savunma süreci yürütme, dava açmaya yetkili bir kişinin talimat ve gözetimi altında ve ilgili kurallar dahilinde davaların yürütülmesine yardımcı olma, yabancı hukuk çalışmalarını denetleme gibi diğer ilgili hizmetleri sağlayabilir ve denetleyebilir. Kayıtlı Yabancı Avukatlar, SQE rotası aracılığıyla da bir Solicitor olarak kalifiye olma hakkına da ayrıca sahiptirler.

[1]
Slater and Gordon, 'Differences between a lawyer, a solicitor and a barrister' (Slater and Gordon Newsroom, 23 September 2016) <https://www.slatergordon.co.uk/newsroom/difference...> accessed 20 January 2021
[2] ibid.
[3] ibid.
LONDON
5 Chancery Lane WC2A 1LG
T:
+4402074067504

ISTANBUL
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Atasehir
T:
+902165101260

info@guden.av.tr