Yabancı Şirketlerin Birleşik Krallık'ta Gayrimenkul Alım, Satımı veya Gayrimenkulü Devir Etmesine İlişkin Yeni Kurallar
GENEL BİLGİLER

"
Register of Overseas Entities", 01 Ağustos 2022 tarihinde "Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022" ile Birleşik Krallık'ta yürürlüğe girmiştir. Birleşik Krallık'ta gayrimenkul satın almak, satmak veya devretmek isteyen yabancı kuruluşlar, İngiltere Şirket Kayıt Ofisi'ne ("Companies House") kaydolmalı ve tescil edilmiş gerçek sahiplerinin veya yönetim görevlilerinin kim olduğunu bildirmelidir.

Bu aynı zamanda İngiltere ve Galler'de 01 Ocak 1999 tarihinde veya sonrasında ve İskoçya'da 08 Aralık 2014 tarihinde veya sonrasında gayrimenkul satın alan yabancı kuruluşlar için de geri dönüye olarak geçerli olacaktır. İşbu yabancı kuruluşların, İngiltere Şirket Kayıt Ofisi'ne ("Companies House") kaydolması ve 31 Ocak 2023 tarihine kadar tescil edilmiş gerçek sahiplerinin veya yönetim görevlilerinin kim olduğunun bildirilmesi gerekmektedir.

Yabancı kuruluşların sadece 01 Ağustos 2022 tarihinde veya sonrasında Kuzey İrlanda'da satın alınan gayrimenkullerin kaydettirmesi gerekmektedir.

28 Şubat 2022 tarihinden sonra gayrimenkulünü elden çıkaran yabancı kuruluşların da kayıt yaptırmaları ve bu elden çıkarmanın ayrıntılarını vermeleri gerekecektir.

Kaydolduktan sonra, yabancı kuruluş, Birleşik Krallık'ta gayrimenkulünü satın alırken, satarken, devrederken, kiralarken veya ücretlendirdiğinde tapu dairesine vermek üzere "Overseas Entity ID" alacaktır. Bu, daha fazla şeffaflığa yol açacak ve bu da kolluk kuvvetlerinin şüpheli serveti daha etkili bir şekilde araştırmasını sağlayacaktır.

"Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act"
e uyulmamasının yaptırımı, günlük 2,500£ tutarında para cezası veya 5 yıla kadar hapis cezasıdır ve Birleşik Krallık'ta gayrimenkül satın alırken, satarken, devrederken, kiralarken veya ücretlendirirken kısıtlamalar bulunmaktadır.

YABANCI KURULUŞ ("
OVERSEAS ENTITY") NEDİR?

Yabancı kuruluş ("Overseas entity"), tüzel kişiliğe sahip ve Birleşik Krallık dışındaki bir ülke veya bölgenin yasalarına tabi olan bir şirket veya başka bir kuruluş gibi bir tüzel kişiliktir. İrlanda Cumhuriyeti, "Register of Overseas Entities" kapsamında yabancı bir yargı alanıdır.

GERÇEK SAHİP ("BENEFICIAL OWNER") KİMDİR?


Gerçek sahip ("Beneficial owner"), yabancı kuruluş üzerinde önemli etkisi veya kontrolü olan herhangi bir kişi veya kuruluştur. Örneğin:

Gerçek kişi
Şirket gibi bir tüzel kişilik
Hükümet veya kamu makamları
Vakfın mütevellisi
Tabi olduğu kanuna göre tüzel kişi olmayan bir firmanın üyesi

Mevzubahis gerçek sahipler, doğrudan veya dolaylı olarak kuruluştaki hisselerin %25'inden fazlasına sahiptir, kuruluştaki oy haklarının %25'inden fazlasına sahiptir, kuruluştaki yönetim kurulu çoğunluğunu atama veya görevden almak hakkına sahiptir ve kuruluş üzerinde önemli etki veya kontrol uygulamaktadır veya uygulama hakkına sahiptir.

SUNULMASI GEREKEN BİLGİLER NELERDİR?

Yabancı kuruluş, tescil edilebilir tüm hak sahipleri ve doğrulama kontrollerini gerçekleştiren Birleşik Krallık tarafından regüle temsilci hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Yönetim görevlileri hakkında da bilgi verilmesi gerekebilmektedir.

Yabancı kuruluş hakkında sunulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

İsim
Kurulduğu ülke
Kayıtlı ofis adresi ve yazışma adresi

E-posta adresi ("Overseas Entity ID" de dahil olmak üzere önemli bilgileri göndermek için kullanılmaktadır)

Yasal form ve tabi olunan kanun
Kayıtlı olduğu sicil ve (eğer var ise) sicil numarası

Birleşik Krallık tarafından regüle temsilci
hakkında sunulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

İsim
Yazışma adresi
E-posta adresi (Doğrulama kontrolleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olunması durumunda kullanılacaktır)
Denetim organı
(Eğer var ise) "Anti-Money Laundering (AML)" numarası

Her gerçek sahip olan gerçek kişi hakkında sunulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Adı soyadı
Doğum tarihi
Uyruk
Yazışma adresi ve ev adresi
Yabancı kuruluşun gerçek sahibi oldukları tarih
Hakkın niteliği

Her gerçek sahip olan tüzel kişi hakkında sunulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

İsim
Kayıtlı ofis adresi ve yazışma adresi
Yasal form ve tabi olunan kanun
Kayıtlı olduğu sicil ve (eğer ilgili ise) sicil numarası
Yabancı kuruluşun gerçek sahibi oldukları tarih

Hakkın niteliği

Her gerçek sahip olan hükümet veya kamu makamı hakkında sunulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

İsim
Kayıtlı ofis adresi ve yazışma adresi
Yasal form ve tabi olunan kanun
Yabancı kuruluşun gerçek sahibi oldukları tarih
Hakkın niteliği

Herhangi bir gerçek sahip yok ise veya tüm gerçek sahipler belirlenmedi ise, yabancı kuruluşun yönetim görevlileri hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Yönetim görevlileri, yabancı kuruluşun direktörü, yöneticisi veya şirket sekreteridir.

Her birey yönetim görevlisi hakkında sunulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Adı soyadı (ve ilgili ise, eski adı soyadı)
Doğum tarihi
Uyruk
Yazışma adresi ve ev adresi
Meslek (isteğe bağlıdır)
Kuruluştaki rol ve sorumluluklar

Her kurumsal yönetim görevlisi hakkında sunulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

İsim
Kayıtlı ofis adresi ve yazışma adresi
Yasal form ve tabi olunan kanun
Kayıtlı olduğu sicil ve (eğer ilgili ise) sicil numarası
Kuruluştaki rol ve sorumluluklar

DOĞRULAMA KONTROLLERİ İÇİN NELER GEREKLİDİR?

Birleşik Krallık tarafından regüle bir temsilci, tescil edilmeden önce yabancı kuruluşun tüm gerçek sahipleri ve yönetim görevlileri üzerinde doğrulama kontrollerini gerçekleştirmelidir. Temsilci, bir finans kurumu veya hukuk uzmanı gibi gerçek veya tüzel kişi olabilir. Temsilcinin, Birleşik Krallık'ta yerleşik olması ve "Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulation 2017" kapsamında denetlenmesi gerekmektedir. Doğrulama kontrollerinin, yabancı kuruluşun tescil edilmesinden en fazla 3 ay önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

Temsilci, bunu yaptığını doğrulamak için temsilci güvence kodu ("agent assurance code") ve bir yabancı kuruluş doğrulama kontrolleri beyanı ("overseas entity verification checks statement") sunmalıdır.

Temsilci güvence kodu
("Agent assurance code")

Birleşik Krallık tarafından regüle temsilcinin, İngiltere Şirket Kayıt Ofisi'nden ("Companies House") bir temsilci güvence kodu talep etmesi gerekecektir. Temsilci güvence kodu, temsilcinin bir yabancı kuruluş için doğrulama kontrolleri beyanları sunma yetkisine sahip olduğunu doğrulamaktadır. Temsilci güvence kodu olmayan yabancı kuruluşlar tescil edilememektedir. 25 Temmuz 2022 tarihinden itibaren temsilci güvence kodu için başvurulabilmektedir.

Yabancı kuruluş doğrulama kontrolleri beyanı (
"Overseas entity verification checks statement")

Doğrulama kontrollerini gerçekleştiren Birleşik Krallık tarafından regüle edilen temsilci, aynı zamanda yabancı kuruluşun tescil işlemlerini de gerçekleştiriyor ise, bu beyanı tescil hizmetinin bir parçası olarak tamamlayabilir. Aksi takdirde, temsilcinin yabancı kuruluş doğrulama kontrolleri beyanı sunması gerekecektir.

SİCİLDE HANGİ BİLGİLER GÖSTERİLECEKTİR?

İngiltere Şirket Kayıt Ofisi'ne ("Companies House"), yabancı kuruluşlar, gerçek sahipler ve yönetim görevlileri hakkında verilen bilgilerin çoğu, Yabancı Kuruluşlar Sicili'nde ("Register of Overseas Entities") halka açık olacaktır.

Sicilde gösterilmeyecek bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ev adresleri
Tam doğum tarihleri (Sadece ay ve yıl gösterilecektir)
Temsilci güvence kodu ("Agent assurance code")
Doğrulama kontrollerinin tamamlandığı tarih
Vakıf hakkında bilgi, ancak HMRC ile paylaşılabilir
E-posta adresleri

YABANCI KURULUŞ TESCİL EDİLDİKTEN SONRA NE OLUR?

Başvuru kabul edildiği takdirde, yabancı kuruluş ve onun gerçek sahipleri ve yönetim görevlileri, Yabancı Kuruluşlar Sicili'ne ("Register of Overseas Entities") eklenecektir. Yabancı kuruluşa tescil bildirimi e-posta aracılığıyla gönderilecektir. Bu, yabancı kuruluş Birleşik Krallık'ta mülk veya arazi satın aldığında, sattığında veya devrettiğinde tapu siciline verilmesi gereken "Overseas Entity ID" bilgisini de içerecektir.

Başvuru reddedildiği takdirde, bir sonraki adımda ne yapılacağını bildirmek için e-posta gönderilecektir ve 100£ tutarındaki tescil ücreti iade edilecektir.

Sicildeki bilgilerin güncellenmesi


Yabancı kuruluş, tescil edildikten 1 yıl sonra ve bundan sonra her yıl yıllık güncelleme sunmalıdır. İşbu güncelleme, bitiş tarihinden itibaren en geç 14 gün içerisinde sunulmalıdır. Ayrıca, herhangi bir bilginin güncellenmesi gerekiyor ise, bu daha erken sunulabilir.

Sicilden kaydın silinmesi


Yabancı kuruluş, Birleşik Krallık'ta kayıtlı bir mülk veya arazi sahibi değilse veya sahibi olmaktan çıkmışsa, Yabancı Kuruluşlar Sicili'nden ("Register of Overseas Entities") kaydının silinmesi için başvuruda bulunabilir.

"Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act"in güncellemeler ve kaydın silinmesi ile ilgili hükümleri henüz yürürlüğe girmemiştir.

Yabancı Kuruluşların Birleşik Krallık'ta gayrimenkül satın alması, satması veya devretmesi hususuna ilişkin Güden Uluslararası Hukuk Bürosu'ndan danışmanlık talep edebilirsiniz. İşbu talebi info@guden.av.tr'ye e-mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

Istanbul
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Ataşehir
T: +902165101260


London ( in association with Guden Solicitors)
50 Long Acre, London, WC2E 9JR
T: +442045772620


info@guden.av.tr