Şirket İçi Transfer Vizesine (Intra Company Transfer Visa Tier 2) İlişkin Bilgi Notu
Hazırlayan: Ali Güden
Şirket İçi Transfer Vizesi, İngiltere dışında yerleşik bir şirketin çalışanın (örneğin Türkiye) İngiltere'de şubesi veya devamı niteliğindeki bir şirkete, şirketin çalışanı olarak geçiş yapmasına izin veren bir vize türüdür. Şirket İçi Transfer Vizesine başvuru yapılırken, kişinin başvurduğu pozisyonu başka hiçbir Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) ve dolayısı ile İngiliz çalışanının dolduramayacağının kanıtlanması şartı aranmaktadır.


Yalnızca Avrupa Ekonomi Bölgesi ve İsviçre dışından yapılacak başvuru ile yurtdışındaki işverenin başvuruda bulunan kişiye şirketinde iş teklif etmesi durumunda bu vizeden yararlanmak için İngiltere'ye başvurmak mümkündür. Bu vizeye başvuruda bulunmak için lisanslı bir sponsor tarafından istihdam edilmek gerekmektedir. Sponsor, başvuru yapılan iş teklifinde başvurucunun bahsedilen işi yapıp yapamayacağı ve vize almaya uygun olup olmadığını kontrol edecektir. (Bunu ispatlamak için başvurucuya sponsorluk sertifikası verilecektir.) Aynı zamanda başvurucunun ihtiyacı olan diğer bilgiler de (örneğin yeni işinde ne kadar ücret alacağı) sponsor tarafından sağlanacaktır. Başvurucunun İngiltere'de işe başlayacağı tarih esas alınarak, bu tarihten en az 3 ay önce vize için başvuru yapılması gerekmektedir.


Başvurucunun başvuru yapabileceği iki tür Şirket içi Transfer Vizesi mevcuttur. Bunlardan ilki uzun süredir şirketin kadrosunda bulunan kişidir. Bu kişi bulunduğu iş yerinde, başvurusundan önce en az 12 ay boyunca çalışıyor olması ve kendisine yapılacak iş teklifinin bir önceki çalıştığı pozisyondan yüksek olması şartlarını sağlamalıdır. Bu şekilde başvuru yapıldığı takdirde alınan vize; Başvurucu yılda 120.000 GBP 'den fazla kazanıyor ise 9 yıl boyunca, 120.000 GBP 'den az kazanıyor ise 5 yıl 1 ay'a kadar İngiltere'de çalışma hakkı sağlayacaktır. Bunun dışındaki ikinci vize türü ise mezun stajyerlere yönelik uzmanlık isteyen alanlar hakkında yapılacak transferlere ilişkindir. Bu vize türüne başvurarak ise başvurucu 12 ay boyunca İngiltere'de çalışma hakkına sahip olabilecektir.

Bu vize türü ile, başvurucu vizeyi alırken başvurduğu işte çalışma, İngiltere dışına seyahat edip İngiltere'ye geri dönme, gönüllü işlerde çalışma, haftada 20 saate kadar aynı meslekte ve aynı pozisyonda ikinci bir işte çalışma, işinize müdahale etmediği sürece eğitim görme haklarına sahip olabilecektir. Aynı zamanda başvurucunun aile üyeleri de başvurucu ile birlikte seyahat edebilecektir.


Başvuru yapabilmek için başvurmadan önce 90 gün boyunca başvurucunun banka hesabında 945 GBP tutarında bir birikimi bulunmalıdır. Bu birikim başvurucunun kendisini destekleyebileceğini göstermek içindir. Eğer başvuru öncesindeki 1 ay süresince, başvurucunun maliyetlerini karşılamak için en az 945 GBP verebilecek onaylanmış bir sponsorunuz varsa banka hesabınızda 945 GBP göstermeniz gerekmeyecektir.


Şirket İçi Transfer Vizesi ve diğer vize türleri ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için info@guden.av.tr adresimizden veya telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Istanbul
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Ataşehir
T: +902165101260


London ( in association with Guden Solicitors)
50 Long Acre, London, WC2E 9JR
T: +442045772620


info@guden.av.tr