Birleşik Krallık'ta E-Ticarete İlişkin Yasal Yükümlülükler Nelerdir?
Hazırlayan: Ali Güden, Doğa Girinti
Birleşik Milletler'in 2017 yılında düzenlediği rapora göre, Birleşik Krallık'ta e-ticaret 2014 yılından 2016 yılına kadar %30 artış göstermiş olup, 2020'ye kadar da bu artışın 3 kat oranında artışı beklenildiği belirtilmiştir.

Birleşik Krallık'ta internet üzerinden ticaret yapan/yapacak her şirketin, ne kadar kazandığı fark etmeksizin internet sitelerinin (bir başke deyişle websitelerinin) olması gerekmektedir.

Bu websitesinde işletmeye/şirkete ilişkin belirtilmesi zorunlu bilgiler aşağıdaki gibidir:

· Şirket sicil kayıt numarası,

· Şirketin kayıtlı olduğu adres,

· Şirketin kayıtlı olduğu ülke (İngiltere ve Galler, İskoçya veya Kuzey İrlanda)

· Limited şirket ise "Limited" veya "Ltd" olarak mutalaka belirtilmelidir.

Bu bilgiler aynı zamanda şirket tarafından düzenlenen her mektup, email, siprariş formu, posta, fatura, kredi dekontu, makbuz vb üzerinde yazılmalıdır ve genellikle websitenin sonuna eklenmektedir.

Veri Koruma

Birleşik Krallık'ın bilgi işleme ve saklama yasalarını düzenleyen temel kanun, Veri Koruma Kanunu'dur (Data Protection Act "DPA" 2018). Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Mevzuatı (General Data Protection Regulation "GDPR" 2018) da İngiltere'de direkt olarak uygulanmaktadır. Bu demektir ki Birleşik Krallık'ta e-ticaret yapmak isteyen veya yapan tüm işletmelerin/şirketlerin hem DPA hem de GDPR hükümleri uyarınca hareket etmeleri gerekmektedir.

İngiliz hukuku açısından bakıldığında, şirketler ve kurumlar veri toplama faaliyetlerine ilişkin Bilgi Komisyon Üyeleri Müdürlüğü'ne (Office of the Information Commissioners) bilgi vermek ile yükümlüdürler.

Veri koruma ilkelerinin amacı, şirketlerin ve devletin tüketicileri hakkında topladıkları bilgileri; adil ve yasal olarak, amaca uygun, doğru, gerektiğinden fazla olmadan, güvenli bir şekilde saklayarak kullanmalarını sağlamaktır.

DPA ve GDPR çerçevesindeki websitelerine ilişkin hükümler arasında, hassas bilgilerin korunmasına ilişkin katı kurallar da vardır. Örneğin tüketicilerin etnik kökenleri, politik görüşleri, dini inançları, sağlık, cinsel sağlık ve sabıka kaydına ilişkin bilgiler kullanılamaz ve websitelerinde yayınlanamaz.

Tüketicinin Korunması

13 Haziran 2014 tarihinden itibaren Tüketici Sözleşmeleri Yönetmeliği (Consumers Contract Regulations 2013) yürürlüğe girmiş olup, Avrupa Birliği Tüketici Hakları Yönergesi'ni (European Consumer Rights Directive 2011) Birleşik Krallık hukukuna uygulamaktadır.

Tüketici Sözleşmeleri Yönetmeliği, uzaktan satış ve işletmede veya mağazalarda bulunmadan gerçekliştirilen yüz yüze satışları kapsayan bir yönetmeliktir. E-ticaret açısından bakıldığında, uzaktan satış gerçekleştirildiği geçerli sayılmaktadır. Bu kapsamda bir satışın geçerli olması için aşağıdaki bilgilerin, işletmenin/şirketin websitesinde belirtilmesi gerekmektedir:

· Ürünlerin, hizmetlerin veya dijital içeriğin tanımlamaları/tasvirleri. Burada, tüketiciyi bağlayan tüm bağların ne kadar süre ile bağlayıcı olduğu da belirtilmelidir.

· Ürünlerin, hizmetlerin veya dijital içeriğin toplam fiyatı. Eğer bu fiyat belirli değil ise, belirlenmesi için gereken hesaplama yöntemleri yazılmalıdır.

· Ürünlerin hangi yol ile, nasıl ödeneceği.

· Teslim ücreti gibi ek bedeller,

· Eğer varsa, müşterinin ürünü iade veya fesih hakkı. Ürünü iadenin hangi taraf/kim tarafından karşılandığı. İnternet üzerinden satın alınan ürünler, müşteri tarafından, ürünlerin teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde feshedebilirler.

· Standart bir ürün iptal etme formu (iptal sürecini kolaylaştırmak adına),

· İşletmenizin adresini, iletişim bilgilerini ve eğer var ise üçüncü parti ürün üreticilerinin/tacirleri,

Bu düzenlemelerin herhangi birini yerine getirmeme durumunda, fesih hakları en fazla 1 yıl süreyle uzatılabilir.
E-Ticaret Yönetmelikleri

2002 yılında yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği'nin eTicaret Yönergesini (European Union eCommerce Directive) Birleşik Krallık hukukuna uygulayan yasa, Elektronik Ticaret Yönetmeliği (Electronic Commerce Regulations "ECR" 2000)'dir.

ECR 2000 hükümleri uyarınca bir internet sitesinin, başka Avrupa Birliği ülkelerine satış yapıp yapmadığı fark etmeksizin, yalnızca menşei ülke hukukunun yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda, satış yapılan tüm ve her Avrupa ülkesinin üketici yasalarına uymak zorundadır. Menşei ülke ilkelerinin istisnalarına, telif hakları kanunu, elektronik para ve karşı tarafın rızası olmadan gönderilen (teklifsiz) e-postalar da dahildir.

ECR 2000 gereğince, e-ticaret websitelerinde aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi zorunludur:

· Hizmet sunucusunun ismi,

· Hizmet sunucusunun e-mail adresi,

· İşletmenin dahil olduğu ticaret birliğinin detayları,

· VAT numarası,

· Websitesindeki fiyatlar belirsiz olmamalıdır.

Bir sipariş verildiğinde, yine ECR 2000 uyarınca, e-ticaret websitelerinde aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi zorunludur:

· Sözleşmenin tamamlanması için yerine getirilmesi gereken tüm teknik adımlar,

· Sözleşmenin doldurulup doldurulmayacağı ve sözleşmeye nasıl erişileceği,

· Sipariş verirken yapılabilecek bir hatanın nasıl tespit edileceği ve nasıl düzeltileceğine ilişkin teknik adımlar,

· Eğer var ise, websitesinin tabi olduğu etik çalışma kuralları,

· Satışı gerçekleştirecek hükümler ve koşullar

Websitesinin Erişebilirliği

· Dünya Çapında Ağ Konsorsiyumu (World Wide Web Consortium "W3C") internet standartlarını dünya çapında düzenleyen bir kurumdur. Erişebilirlik kapsamını 1., 2. ve 3. Öncelik olarak ayırmıştır. Tüm içerik üreticilerin, 1.yi mutlaka, 2. Ve 3. Öncelikleri ise kısmen tamamlamaları gerekmektedir.

· Birleşik Krallık, işletmeler ve şirketlere 1. Ve 2. Öncelik'lere uymalarını önermektedir. Bu sayede engelli kişilerin de üreticinin websitesine erişimi sağlanmaktadır.

Diğer önemli noktalar

Bunların dışında, bir webistesi üzerinden yasal olarak e-ticaret yapmak için aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi gerekmektedir:

· Ödemeler websitesi üzerinden gerçekleşecek ise, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)'in 12 standartının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Paypal vb gibi diğer üçüncü parti ödeme hizmetlerinden yararlanıyor da olsanız, bu standartlardan bazılarını yerine getirmek zorundasınız.

· Abone tüketici e-mail listesinde yer alan herkesin, alışveriş/pazarlama e-maillerine abone olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Her e-mailde tüketiciye aboneliği fesh etme imkanı tanımak amacıyla, aboneliğin feshine ilişkin yönerge yer almalıdır.

· Websitesinde kullanılan çerezlerin/tanım bilgilerinin nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında bilgi yer almalıdır.

E-Ticaret, Birleşik Krallık'ta hızla gelişmekte olan bir sektördür. Yukarıda da belirtildiği üzere birçok hukuki açıdan katı kurallar ve yükümlülükler barındırdığı için dikkatli adımlar atılarak ilerlenmesi gerekmektedir. Birleşik Krallık'ta e-ticaret yapmak isteyen şirketler ve şahısların hukuki açıdan destek almaları ve zorunluluk getirile koşulların karşılandığından emin olmaları, daha sonraları sorun doğurmama açısından önem taşımaktadır.
LONDRA
5 Chancery Lane WC2A 1LG
T:
+4402074067504

ISTANBUL
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Atasehir
T:
+902165101260

info@guden.av.tr