BLOG tr

İngiltere'de Resmi Evrakların Avukat (Solicitor) Tarafından Tasdiki (Certification) ve İngiltere Dış İşleri Bakanlığına ( FCDO) Dijital Apostil Başvurusu

Apostil, belgelerin resmiliğini tasdik eden ve belgelerin başka ülkelerde kullanılmasını sağlayan resmi makamlar tarafından verilen bir sertifikadır. Noterden alınan belgeler yerel fonksiyonda olurken apostil işleminin yapılması ile belgeler uluslararası geçerlilik kazanır.

Birçok yabancı ülke alınmış belgelerin uluslararası geçerlilik kazanması için damga ya da apostil sertifikasının alınmasını aramaktadır.

Apostil sertifikası ile belgelere tasdik getirileceğine uluslararası anlaşmalara taraf olarak karar vermiş ülkeler arasında apostilin geçerli olması için, belgenin orijinal olarak verildiği ülkede apostil alınması yeterlidir.

1961 Lahey Sözleşmesine taraf devletler tarafından apostilin geçerliliği kabul edilmektedir. İngiltere'de apostil işlemleri İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ( FCDO) bağlı departmanda yapılmaktadır.

Ingiltere geçtiğimiz aylarda e-apostil uygulamasına geçmesi sayesinde apostil işlemleri hızlıca yapılabilmekte.

Güden Hukuk Bürosu olarak, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından tanınan ticari hesabımız ve dijital imza sayesinde e-apostil işlemlerini hızlıca gerçekleştiriyoruz.

İlgili belgeleri onaylattıktan sonra aynı gün Dışişleri Bakanlığı tarafından e-apostil sertifikası verilmesi için uygun hale getiriyoruz ve onaylatıyoruz. İşlemler çok hızlı bir şekilde yürüyor olsa da sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için bizi daha önceden arayın böylece size kalacak yer ayarlayabilelim.

Yurtdışında kullanılmak üzere vekaletnameye ihtiyacınız varsa vekaletnameyi hazırlayabiliriz. Ayrıca her tür belgenin tercüme edilmesine de yardımcı olabiliriz.

Apostilin onaylanıp onaylanmadığına https://www.gov.uk/verify-apostille adresinden bakabilirsiniz.

Aşağıdaki dokümanlar için apostil sertifikası alınabilmektedir:

1.Mahkeme kararları

2. Akademik sertifikalar

3. Şirket dokümanları (orijinal ya da aslı gibi olan belgeler)

4. Pasaport ve ehliyet (imzalı belgeler olmak zorundadır)

5. Vasiyetname, vasiyetname onayları (aslı veya imzalı kopyası)

6. Vekaletname

7. Yeminli ifadeler ve yasal beyanlar

8. Tek taraflı akitler (orijinal ya da imzalı örneği)

9. Doğum, ölüm, evlilik ve boşanma sertifikaları

10. İşe alım belgeleri

11. Üniversite eğitim derecesi bildiren belgeler

12. Sözleşmeler, Anlaşmalar ve Uzlaşma belgeleri (orijinal ya da imzalı kopyası)

İngiltere'deki Apostil Alanında Uzman Avukatlarımızla İletişime Geçebilirsiniz

Apostil legal servisi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak ve konuyla ilgili sunumlara göz atmak için info@guden.av.tr adresine mail atabilirsiniz. Mail attıktan sonra bu konuda uzman solicitor tarafından geri aranacaksınız.

Londra ofisimizde bu konuda uzmanlık sunan, ulusal ve uluslararası çalışan avukatlarımız bulunmaktadır.

E-mail: info@guden.av.tr