BLOG tr

YENİLİKÇİ KURUCU VİZESİ (Innovator Founder Visa)

Yenilikçi kurucu vizesi (Innovator Founder Visa)

Yenilikçi Kurucu Vizesi, Birleşik Krallık 'ta yenilikçi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir iş kurmak isteyen hem yeni girişimciler hem de deneyimli iş insanları için uygundur. İşin hali hazırda kurulu olmaması olası bir durumdur. Ancak, işiniz kurulmuş ise, yeni işletme henüz tam olarak ticarete başlamamış olmalıdır. Yenilikçi Kurucular, tek başlarına kurucu olarak çalışabilecekleri gibi, kurucu ekibin önemli bir üyesi olmaları koşuluyla, kurucu ekibin bir parçası olarak birlikte de çalışabilirler. İş fikri, yeterince yenilikçi, uygulanabilir ve ölçülebilir olması ve bir iş planı ile desteklenmesi koşuluyla herhangi bir sektörle ilgili olabilir. Başvuru sahiplerinin onay makamına önerdikleri işe yatırım yapmak için belirli bir fon seviyesine sahip olmaları gerekmez, ancak bir onaylayıcı kuruluş tarafından onaylanmış bir iş planı ile desteklenen yenilikçi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir iş fikrine sahip olmaları gerekir. Yenilikçi Kurucu Vize yolu 13 Nisan 2023 tarihinde açılmıştır.

Yenilikçi Kurucular aynı zamanda işlerinin günlük yönetiminde ve geliştirilmesinde önemli bir role sahip olmayı amaçlamalıdır. Yenilikçi Kurucu vizesi 3 yıl süreyle geçerlidir ve bu sürenin sonunda doğrudan Birleşik Krallık 'ta süresiz kalma iznine geçiş hakkına sahip olabilirsiniz. Yenilikçi Kurucu Vizesi başvuru sahipleri, eşlerini ve 18 yaşın altındaki çocuklarını Birleşik Krallık'a getirebilme iznine de sahiplerdir. Online başvuru yaptıktan, kimliğinizi kanıtladıktan ve belgelerinizi sağladıktan sonra, genellikle 3 hafta içinde vizeniz hakkında bir karar alırsınız. Vize başvuru ücreti 1.036 GBP'dir. Eş ve çocuklar içinde kişi başı bu ücret ödenmelidir. Ek olarak her bir kişi için sağlık sigortası ödenir, bunun ücreti kişiye göre değişim gösterir.

1. Yenilikçi Kurucu Vizesi İçin Gerekenler Nelerdir?

 • 18 yaşında olmanız;
 • Birleşik Krallık'taki bir onay makamı tarafından düzenlenmiş bir onay mektubuna sahip olmanız;
 • Onay mektubunuz vize başvurunuzun yapıldığı tarihten en fazla 3 ay önce düzenlenmiş olması;
 • İngilizce dilinde en az CEFR Seviye B2'ye (okuma, yazma, dinleme ve konuşmada IELTS 5.5'e eşdeğer) yetkin olmanız;

Birleşik Krallık dışındaysanız veya Birleşik Krallık' ta 12 aydan daha kısa bir süredir bulunuyorsanız, kendinizi geçindirmek için en az £1270, ayrıca bakmakla yükümlü olduğunuz bir eş için £285, ilk çocuk için £315 ve her ek çocuk için £200;

Yenilikçi Kurucu Vizesi İçin Onay Kriterleri Nelerdir?

 • Onaylayan kuruluşun işletmenize yatırılan fonların kaynağı konusunda herhangi bir tereddüttü olmaması gerekir,
 • Onaylayan kurumun, sizin veya işletmenizin yasadışı veya açıklanamayan bir servetin yararlanıcısı olabileceğine dair bir şüphesi olmaması gerekir,
 • Bir iş planınızın olması ve bu iş planındaki fikirleri üretmiş ya da bu fikirlere önemli bir katkıda bulunmuş olmanız gerekir,
 • İş planının yürütülmesinde günlük bir rolünüz olmalıdır,
 • Destekleyici kuruluşunuzla düzenli aralıklarla en az iki ''Temas Noktası Toplantısı'' yapmanız gerekir,
 • Tek kurucu olmanız ya da kurucu ekibin önemli bir üyesi olmanız; ve yenilikçi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir iş girişiminiz olmalıdır.

2. Yenilikçi Kurucu Vize Temas Noktası Toplantıları

Yenilikçi Kurucu olarak izin aldığınız süre boyunca düzenli aralıklarla onaylayan kuruluşunuzla en az iki temas noktası toplantısı yapmanız gerekecektir. Temas noktası toplantısı, iş planınıza göre ilerlemeyi değerlendirmek için siz ve onaylayan kuruluşunuz arasında yapılan bir kontrol noktası değerlendirmesidir. Onaylayan kuruluşun, iş girişiminiz üzerinde çalışmaya devam ettiğinizden ve yenilikçi, ölçeklenebilir ve uygulanabilir olan orijinal veya yeni bir iş fikrinizle ilgili olarak makul bir ilerleme gösterdiğinizden emin olması gerekecektir. Onaylayan kurumunuzla bir temas noktası toplantısına katılmamanız halinde Yenilikçi Kurucu Vizeniz iptal edilebilir.

3. Yenilikçi, Uygulanabilir ve Ölçeklenebilir İş Girişimi Gereksinimi Nedir?

 • Yenilikçilik: Yeni veya mevcut pazar ihtiyaçlarını karşılayan ve/veya rekabet avantajı yaratan özgün, orijinal bir iş planınız olmalıdır;

 • Uygulanabilirlik: İş planınız mevcut kaynaklarınıza göre gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı ve işinizi başarılı bir şekilde yürütmek için gerekli beceri, bilgi, deneyim ve pazar bilincine sahip olmalı veya bunları aktif olarak geliştiriyor olmalısınız;

 • Ölçeklenebilirlik: Yapılandırılmış planlama ve ulusal ve uluslararası pazarlarda istihdam yaratma ve büyüme potansiyeli olduğuna dair kanıt olmalıdır. Bununla birlikte, onaylayan kuruluşun ayrıca iş planınızdaki fikirleri sizin ürettiğinizden veya bunlara önemli bir katkıda bulunduğunuzdan ve iş planınızın uygulanmasında günlük bir rolünüz olacağından emin olması gerekecektir.

4. Yenilikçi Kurucu Vizesi'nin Diğer Vizeler Göre Avantajları Nelerdir?

 • Bir veya birden fazla işletme kurabilirsiniz,
 • İşletmeniz için çalışabilirsiniz, bir yönetici olarak istihdam edilmeyi veya bir iş ortaklığının üyesi olarak serbest çalışmayı içerir,
 • 'Vasıflı iş' (Qualified) olduğu sürece işletmeniz dışında iş yapabilmek- örneğin, Vasıflı İşçi için uygun meslekler listesinde yer alan bir iş veya en az 3. seviye yeterlilik gerektiren bir işte çalışabilirsiniz,
 • Eşinizi ve çocuklarınızı 'bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler' olarak yanınızda getirebilirsiniz,
 • Yurtdışına seyahat ve Birleşik Krallık'a dönüş yapabilmek,
 • Birleşik Krallık 'ta 3 yıl yaşadıysanız ve diğer uygunluk koşullarını karşılıyorsanız, Birleşik Krallık 'ta kalıcı olarak yerleşmek için başvuruda bulunabilirsiniz. ('süresiz kalma izni' olarak da bilinir)

5. Eşinizin veya Çocuğunuzun Yapabilecekleri Nelerdir?

 • Çalışabilirler,
 • Eğitim görebilirler,
 • Yurtdışına seyahat edebilir ve Birleşik Krallık'a dönüş yapabilirler,
 • Birleşik Krallık 'ta 5 yıl yaşamışlarsa ve diğer uygunluk koşullarını karşılıyorlarsa Birleşik Krallık 'ta kalıcı olarak yerleşmek için başvuruda bulunabilirler ('süresiz kalma izni' olarak da bilinir.)

6. Yenilikçi Kurucu Vizesi Onaylayan Kuruluşların Listesi

 • Envestors Limited
 • UK Endorsement Services (Birleşik Krallık Ciro Hizmetleri)
 • Innovator International
 • The Global Entrepreneurs Programme (Küresel Girişimciler Programı) (GEP yalnızca kendi programlarına katılmaya davet edilmiş olan başvuru sahiplerini onaylayabilir).
 • Her Onaylayıcı Kuruluşun başvuru sahiplerini seçmek için kendi kriterleri vardır. Innovator Founder Visa için onay makamlarının ücretleri ortalama 1.000 – 1.500 GBP arasındadır.

7. Yenilikçi Kurucu Olarak Kalmak İçin Süresiz İzin Nasıl Alınır?

Bir önceki onayınızda değerlendirilen iş planına göre önemli başarılar gösterdiğinizden emin olan onaylı bir Birleşik Krallık onay kurumu tarafından onaylanmış olmanız, işletmenizin bir yöneticisi veya üyesi olarak Companies House'a kayıtlı olmanız, işletmenizin aktif olması, ticaret yapması ve en az önümüzdeki 12 ay boyunca sürdürülebilir görünmesi ve işletmenin günlük yönetiminde ve geliştirilmesinde aktif bir rol oynamış olmanız gerekir.

8. Süresiz Oturum İzni için Aşağıdakilerden En Az İkisini Karşılıyor Olmanız Gerekir;

 • İşletmeye en az 50.000 £ yatırım yapılmış ve işinizi ilerletmek için aktif olarak harcanmış olması,
 • İşletmenin, yerleşik çalışanlar için yılda en az 25.000 £ ortalama maaşa sahip en az 5 tam zamanlı işe eşdeğer iş yaratmış olması,
 • İşletmenin, ortalama maaş şartı olmaksızın yerleşik çalışanlar için en az 10 tam zamanlı işe eşdeğer iş yaratmış olması,
 • Müşteri sayısının son 3 yıl içinde en az iki katına çıkmış ve şu anda karşılaştırılabilir ana ürün veya hizmetler sunan diğer Birleşik Krallık işletmelerinin ortalama müşteri sayısından daha yüksek olması,
 • İşletmenin önemli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmuş ve Birleşik Krallık 'ta fikri mülkiyet koruması için başvuruda bulunulmuş olması,
 • İşletmenin hesaplarının kapsadığı son tam yılda en az 1 milyon £ yıllık brüt gelir elde etmiş olması,
 • İşletmenin hesaplarının kapsadığı son tam yılda en az 100.000 £'u denizaşırı ihracattan olmak üzere en az 500.000 £ yıllık brüt gelir elde etmiş olması.
 • Bu kriterlere ek olarak, başvuru tarihinden önceki 3 yıl boyunca herhangi bir 12 aylık dönemde Birleşik Krallık dışında 180 günden fazla zaman geçirmemiş olmanız ve İngilizce dili ve Birleşik Krallık' ta Yaşam hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız gerekir.

Güden Hukuk Bürosu olarak Yenilikçi Kurucu vizesine ilişkin danışmanlık hizmeti almak veya başvurunuz üzerine detaylı görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.