BLOG tr

Birleşik Krallık’ta Yapay Zeka Teknolojileri ve Yasal Düzenlemeler

Birleşik Krallık’ta Yapay Zeka Teknolojileri ve Yasal Düzenlemeler

Birleşik Krallık, YZ teknolojilerinin ilerlemesini önceliklendirerek bu alanda etik, hukuki ve düzenleyici çerçeveler oluşturmak için önemli adımlar atmaktadır. Veri koruma, etik yönergeler, fikri mülkiyet hakları ve stratejik planlar gibi alanlardaki hukuki çalışmaların amacı, YZ’nin güvenli, adil ve hesap verebilir bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamaktır. Bu makalede Birleşik Krallık’ta mevcut yasal düzenlemeler dikkate alınarak YZ için genel düzenlemeler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

1. Veri Koruma ve Gizlilik Düzenlemeleri

• Veri Koruma Yasası 2018 (DPA 2018) ve GDPR: Yukarıda detaylandırıldığı gibi, YZ teknolojilerinin kişisel verileri işlemesi, bu yasalar altında sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu yasalar, veri işleme süreçlerinde şeffaflık, veri minimizasyonu ve güvenlik gibi temel ilkeleri vurgular.
• Information Commissioner’s Office (ICO): ICO, DPA 2018’in uygulanmasını ve veri koruma haklarının korunmasını denetler. ICO’nun yetkileri arasında ihlallere karşı yaptırım uygulama ve para cezaları verme yetkisi bulunmaktadır.

2. Yapay Zeka için Etik Yönergeler ve Politikalar

• AI Ethics Guidelines: Bu yönergeler, YZ sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması sırasında etik standartların korunmasını sağlar. YZ uygulamalarının adil, şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini vurgular.
• Veri Etiği Çerçevesi: Kamu sektörü için geliştirilen bu çerçeve, veri kullanımı ile ilgili etik kararların alınmasına yardımcı olur. Bu çerçeve, YZ’nin etik kullanımı konusunda rehberlik sağlar ve özellikle önyargı ve ayrımcılığın önlenmesi üzerine odaklanır.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

• Telif Hakları: YZ tarafından üretilen eserlerin telif hakkı konusundaki belirsizlikler, yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu alandaki mevcut yasalar, YZ’nin yaratıcı çıktıları üzerindeki hakları belirlemek için yeterli değildir ve gelecekteki düzenlemeler bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.
• Patentler: YZ teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde oluşturulan yenilikler ve buluşlar, patent yasaları kapsamında korunabilir. Ancak, YZ tarafından yapılan buluşların patentlenebilirliği konusunda netlik bulunmamaktadır ve bu durum, gelecekteki hukuki düzenlemelerin konusunu oluşturabilir.

4. Hükümetin Yapay Zeka Stratejisi

• 2017 Industrial Strategy: Bu belge, ülkenin ekonomik gelişimi ve yenilik bağlamında YZ’nin önemini vurgular ve bu alanda yatırım yapılması çağrısında bulunur.
• 2021 National AI Strategy: Bu strateji, YZ teknolojilerinin etik ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlama amacı taşır. Strateji, YZ’nin Birleşik Krallık’ta nasıl geliştirileceği ve yönetileceği konusunda bir yol haritası sunar. Bu strateji, YZ’nin etik ve sorumlu kullanımını teşvik ederken, yenilikçi çözümler ve ekonomik büyüme için bir katalizör olarak YZ’nin rolünü vurgular.

Avrupa Birliği ile Yapay Zeka Düzenlemesi Üzerine İşbirliği

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nin yapay zeka üzerine düzenlemelerini dikkatle izlemekte ve bu düzenlemelerden gelen yönergeleri uygun olduğunda kendi YZ politikalarına dahil etmektedir. Brexit sonrası Birleşik Krallık, AB’nin yasal çerçevesine açıkça tabi olmasa da, uluslararası standartlar ve en iyi uygulamaları dikkate alarak YZ politikalarını oluştururken bu düzenlemeleri önemli bir referans noktası olarak kabul etmektedir.

AB Yapay Zeka Yasası:

• Uygulama ve Kapsam: Yapay Zeka Yasası, sağlayıcı veya geliştiricinin konumundan bağımsız olarak, AB içinde pazarlanan, dağıtılan veya kullanılan tüm YZ sistemleri için geçerlidir.
• Risk Bazlı Sınıflandırma: Yasa, YZ sistemlerini kabul edilemez risk, yüksek risk, sınırlı risk ve minimal risk olarak sınıflandırır ve her bir kategori için farklı düzenleyici gereksinimler belirler.
• Yüksek Riskli YZ Sistemleri için Gereksinimler: Yüksek riskli YZ sistemlerinin doğruluğunu, dayanıklılığını ve güvenliğini sağlamak için sağlayıcılar kapsamlı risk yönetim sistemleri kurmalı, ayrıntılı dokümantasyon sağlamalı, insan gözetimini kolaylaştırmalı ve sağlam veri yönetimini sağlamalıdır.
• Genel Amaçlı Yapay Zeka (GPAI): Yasa, çeşitli uygulamalara uyarlanabilen genel amaçlı YZ modelleri için özel düzenlemeler getirir. GPAI sağlayıcılarının telif hakkı yasalarına uyması, güncellenmiş teknik dokümantasyon sağlaması ve eğitim veri setlerinin ayrıntılı özetlerini sunması gerekmektedir. Bazı gereksinimler, açık kaynaklı GPAI modelleri için muaf tutulur.
• Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık: Yasa, doğrudan insan etkileşimi için tasarlanmış YZ sistemlerinin açıkça belirtilmesini ve içerik üreten sistemlerin (örneğin deepfake’ler) YZ kaynağının uygun şekilde etiketlenmesiyle açıkça belirtilmesini zorunlu kılar.
• Yaptırımlar ve Uygulama: Yasaya uyumsuzluk, 35 milyon euro veya bir şirketin yıllık gelirinin %7’sine kadar, hangisi daha büyükse, önemli para cezalarına yol açabilir. Ayrıca, yasa yüksek riskli YZ sistemleri için merkezi bir veritabanı oluşturur ve düzenli güncellemeler yapılmasını zorunlu kılarak devam eden uyumu sağlar.

Sonuç

Birleşik Krallık, YZ teknolojilerinin ilerlemesini önceliklendirerek bu alanda etik, hukuki ve düzenleyici çerçeveler oluşturmak için önemli adımlar atmaktadır. Veri koruma, etik yönergeler, fikri mülkiyet hakları ve stratejik planlar gibi alanlardaki hukuki çalışmaların amacı, YZ’nin güvenli, adil ve hesap verebilir bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamaktır. Bu çabalar, Birleşik Krallık’ın YZ teknolojileri alanında lider konumunu güçlendirmekte ve bu alandaki yenilikleri teşvik etmektedir. YZ’nin etik ve sorumlu kullanımını teşvik eden düzenlemeler, YZ teknolojilerinin topluma sağladığı faydaları maksimize ederken, olası zararlarını en aza indirmeyi amaçlamaktadır.