BLOG tr

Birleşik Krallık’ın Non-Dom Vergi Statüsünde Yapılan Değişiklikler ve Türkiye ile Çifte Vergilendirme Anlaşmasının Etkileri

Giriş

Birleşik Krallık hükümeti, 2024 Bahar Bütçesi kapsamında non-domiciled (non-dom) vergi statüsünde önemli değişiklikler yapacağını duyurmuştur. Bu değişiklikler, 2025 yılı itibariyle mevcut non-dom rejimini kaldırarak yerine ikamet esaslı bir vergi sistemi getirmeyi amaçlamaktadır. Bu reform, daha basit, adil ve rekabetçi bir vergi ortamı yaratmayı hedeflerken, Birleşik Krallık kamu hizmetlerinden faydalanan bireylerin adil bir payda vergi ödemelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yeni Vergi Rejimi ve Etkileri

Yeni düzenlemelere göre, Birleşik Krallık’ta dört yıldan fazla ikamet eden bireylerin tüm yabancı gelir ve kazançları (Foreign Income and Gains - FIG) Birleşik Krallık vergisine tabi olacaktır. İlk dört yıl için yeni gelenler, yabancı gelir ve kazançlarında tam vergi muafiyeti alacaklardır, bu da yatırım ve harcamaları teşvik edecektir.

Bu değişiklikler, Birleşik Krallık’ta mevcut non-dom statüsünde olan kişileri de etkileyecektir. Geçiş düzenlemeleri kapsamında, 2025-26 vergi yılı için yabancı gelir üzerindeki vergide geçici %50 indirim ve 2019 yılındaki değerlerine göre sermaye varlıklarının yeniden değerlenmesi gibi düzenlemeler uygulanacaktır.

Türkiye ile Çifte Vergilendirme Anlaşmasının Etkileri

Birleşik Krallık’ın yeni vergi düzenlemeleri, çifte vergilendirme anlaşması kapsamında olan Türkiye gibi ülkelerde elde edilen gelirlerin de Birleşik Krallık’ta vergilendirilmesi anlamına gelmektedir. Çifte vergilendirme anlaşmaları, bir kişinin aynı gelir üzerinden hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta vergi ödemesini önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu anlaşmalar, bir ülkede ödenen vergilerin diğer ülkede ödenecek vergilerden mahsup edilmesine olanak tanır.

Örneğin, Türkiye’de elde edilen gelir üzerinden Türkiye’de ödenen vergiler, Birleşik Krallık’ta ödenecek vergilerden düşülebilecektir. Bu mekanizma, iki ülke arasında vergilendirme yükümlülüğünü dengelemek için kullanılmaktadır. Ancak, yeni düzenlemelerle birlikte bireylerin uluslararası gelirlerini ve vergilendirme durumlarını dikkatlice yönetmeleri gerekecektir.

Sonuç

Birleşik Krallık’ın non-dom vergi statüsünde yaptığı değişiklikler, uluslararası gelir ve varlıklarını yöneten bireyler için önemli etkiler yaratacaktır. Türkiye gibi çifte vergilendirme anlaşması olan ülkelerde elde edilen gelirlerin Birleşik Krallık’ta vergilendirilmesi, bu anlaşmaların geçerliliğini etkilememekte, aksine vergilendirme yükümlülüklerini dengelemek için bir araç sunmaktadır. Bu tür durumlarda, her iki ülkedeki hukuk ve vergi danışmanları ile çalışmak ve mevcut finansal yapıları gözden geçirmek büyük önem taşımaktadır.