Brexit Sonrası İngiltere ve Türkiye İlişkileri
Hazırlayan: Ali Güden
İngiliz Parlamentosunun 12 Mart tarihinde revize Brexit Anlaşmasını bir kez daha ret etmesi üzerine Anlaşmasız Brexit olasılığı daha çok konuşulmaya başlandı. Brexitin ertelenmemesi durumunda 29 Mart 2019 tarihinde Birleşik Krallık, Avrupa Birliğinde anlaşmasız bir şekilde çıkacak. Anlaşmasız bir Brexit durumu Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerle Birleşik Krallığın idari, ekonomik ve ticari ilişkileri açısından kaotik bir durum oluşturabilecek.

Anlaşmasız Brexit İngiltere'nin hali hazırda AB üyesi olarak da 45 yıldır geliştirilen ilişkilerin ve düzenlemelerin ortadan kalkarak ticarete büyük sorunlar yaratabilecek. Ekonomik belirsizliğin yanı sıra hukuki açıdan da kaos yaşanacağı ve bunun da ciddi maliyetler getireceği ortada.

Birleşik Krallık açısından Anlaşmasız Brexit durumunda AB tek pazar kurallarının yerini Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları alacak. Bu da her ülkenin aynı pazar erişimini karşılıklı olarak sağlaması gerektiği anlamına geliyor ancak AB bu noktada İngiltere'ye özel muamele edemeyecek ve üçüncü ülkelere uygulanan gümrük tarifeleri aynen İngiltere'ye de uygulanacak. Karşılığında İngiltere de AB ülkelerine aynı tarife ve kotaları uygulamaya mecbur kalacak. Bu durumun özellikle İngiltere'de hizmet, imalat ve tarım sektörlerinde belirsizlik anlamına geliyor.

İngiltere'nin anlaşmasız bir şekilde Avrupa Birliğinden ayrılması durumunda İngiltere Gümrük Birliğinden de ayrılmış olacak. Bu durumda, Türkiye ile olan ticaretinden de uygulanan Gümrük Birliği kuralları uygulanamayacak. İngiltere, Türkiye ile yeni bir
Gümrük Birliği anlaşması yapabilir ancak böyle bir anlaşmanın 29 mart 2019'a kadar hazır olması mümkün değil. Türk Şirketleri, İngiltere ile olan ticaretlerini hangi kanunlara göre yapacaklar. Bu durum belirsizliğini koruyor.

Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye'ye karşı sanayi ürünlerinde gümrük vergisi uygulanmamakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan bir koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tespit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır.

Türkiye'nin İngiltere'ye genel olarak ihracatı çoğunlukla otomotiv ve hazırgiyim ürünleri üzerinden yürümektedir. 2018'deki rapor değerlerine bakıldığında, Türkiye'den İngiltere'ye sırasıyla motorlu kara taşıtları, hazırgiyim ve konfeksiyon, elektrikli makine ve cihazları, kazanlar ve makineler ve tekstil ürünleri ihracatının yoğunlukta olduğu görülmektedir. Birçok veri kaynağına göre, İngiltere'ye ihracatın %23,30-26 civarı oluşu, Türkiye'den İngiltere'ye ihracat konusunda motorlu kara taşıtlarının ön plana çıktığını göstermektedir. Bunların yanı sıra, 2010 yılından itibaren değerlendirildiğinde Türkiye'nin İngiltere'ye genel ihracatının artış eğiliminde olduğu görülür. Fakat 2016 ve 2017 yılları arasına bakıldığında, 11,7 milyar dolar değerinde olan ihracatın 9,6 milyar dolar değerine düşmüştür.
LONDRA
5 Chancery Lane WC2A 1LG
T:
+4402074067504

ISTANBUL
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Atasehir
T:
+902165101260

info@guden.av.tr