İngiltere Brexit sürecini iptal edebilir - Avrupa Birliği Adalet Divanı Hukuk Başmüşaviri'nin Mütalaası
Hazırlayan: Ali Güden
Avrupa Birliği Adalet Divanı, geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık'taki bir kısım milletvekili ile İskoç Yüksek Mahkemesi'nin talebi üzerine Brexit süreci ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu'nun da onayladığı resmi bir anlaşma olmadan, Lizbon Anlaşmasının 50. Maddesi kapsamında, Birleşik Krallığın tek başına Brexit sürecini iptal edip edemeyeceği değerlendirmesini gündemine almıştı.

4 Aralık 2018 tarihinde , Avrupa Birliği Adalet Divanı, bu konuya ilişkin olarak Hukuk Başmüşaviri Campos Sánchez-Bordona tarafından hazırlanan hukuki mütalaa konusunda bir basın açıklaması yayınlamıştır. Yapılan açıklamada, Avrupa Briliği Adalet Divanı Hukuk Başmüşaviri Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini yani Brexit'i tek taraflı olarak iptal edebileceği yönünde bir görüş beyan etti.

Mütalaada, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkma talebini, henüz müzakere aşamasındayken ve iyi niyet ile yapılmak suretiyle, istediği zaman geri çekebileceği görüşüne yer verilmiş ve şöyle devam edilmiştir:
"İskoç mahkemesine cevap vermek adına; Başmüşavir, Avrupa Birliği üye ülkelerinin, 50. Maddenin Avrupa Birliği'nden çıkma talebinin tek taraflı olarak iptal edebilme hakkını sağlayan yönde, çıkış anlaşmasının tamamlanmamış olma ve Avrupa Konseyi'ni suistimal etmeme niyeti olma suretiyle olacak şekilde vermesini öngörmektedir."

Başmüşavirin bu mütalaası, Avrupa Birliği Adalet Divanını bağlayıcı nitelikte olmasa da, Divanın bu mütalaaları takip ettiği görülmektedir.

29 Mart 2019 olan "Brexit Günü"ne doğru sayılı günler hızla azalırken ve mahkemenin birkaç hafta içinde kararını açıklaması beklenirken, tahmin edilen karar süresinin yeni yıldan önce olmayacağı şeklindedir. Eğer mahkeme Başmüşavir'in mütalaasını benimseyecek olursa, son karar için Edinburgh'ta bir duruşma yapılması planlanmaktadır.

187/18 sayılı Basın Açıklaması'na (İngilizce olarak) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180187en.pdf
Istanbul
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Ataşehir
T: +902165101260


London ( in association with Guden Solicitors)
50 Long Acre, London, WC2E 9JR
T: +442045772620


info@guden.av.tr