Tek Yetkili Temsilci Vizesine (Sole Representative Visa) İlişkin Bilgi Notu
Hazırlayan: Ali Güden, Feyza Atik, Doğa Girinti
Birleşik Krallık ile ticari faaliyet yürüten şirketler, kendilerini temsilen şirket çalışanlarından birini bu vize kapsamında İngiltere'ye gönderebilmektedirler. Şirket temsilcisi vizesi, Türkiye'deki mevcut şirketinizin şubesini İngiltere'de açma olanağı sağlamaktadır.

Şirket Temsilcisi Olarak Birleşik Krallık'a Gitmek İçin Aranan Koşullar
 1. İngiltere'ye temsilci göndermek isteyen şirket en az 1 seneden daha uzunca bir süre önce kurulmuş olmalı
 2. İngiltere'de şirket temsilcisi kanalıyla yürütülecek faaliyetlerin, maddi açıdan desteklenebileceğinin belirtilmesi ve
 3. Temsilci gönderme sebebinin mantıklı gerekçelere dayandırılması gerekmektedir.
 4. Sole Representative/Tek Yetkili Temsilci olarak gönderilecek kişinin belirli niteliklere sahibi olması,
 5. Yapılması planlanan işin ciddiyeti ve mantıklı gerekçeleri olmasıdır. Özellikle, temsilci olarak atanacak kişinin bulunduğu sektörde uzun yıllar tecrübe etmiş olması ve yeterli donanıma sahip olması büyük önem arz etmektedir.
 6. Belirli bir İngilizce yeterlilik seviyesine sahip olması: şirketi temsilen vizeye başvuru yapacak yetkilinin birikim ve tecrübe sahibi olması tek başına yeterli olmayıp, İngilizce dil yeterliliği de başvurular açısından değerlendirilen bir diğer önemli husus olarak yer almaktadır. Birleşik Krallık, şirket temsilci vizesi başvurusu yaparak gelecek kişilerin, en az A1 seviyesinde konuşma ve dinleme yeterliliğinin olmasını aramaktadır.
 7. Tek Yetkili Temsilci'yi gönderecek şirketin daha önce Birleşik Krallık'ta daha önce ticari bir faaliyette bulunmamış olması da aranan koşullar arasında yer alır.
Avrupa Birliği veya İsviçre dışında bir ülkedeki firmanın temsilcisi olarak Birleşik Krallık'a göç etmek istiyorsanız:

 1. Bir firmanın Tek Temsilcisi olarak, firmanın Birleşik Krallık'taki şubesini açacak olmanız, veya
 2. Birleşik Krallık dışındaki bir gazete, haber ajansı ya da yayın yapan bir kuruluşun uzun süreli göndermek istediği bir şahıs olmanız gerekmektedir.
Bunlara ek olarak, Tek Yetkili Temsilci Vizesi başvurusu yapabilmek için başvuru sahiplerinin birtakım yeterlilik şartları ve dil şartını sağlamaları gerekmektedir:

 • Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışında bir ülkeden başvuru yapıyor olmanız,
 • Kamu fonu olmadan kendi kendinizin geçimini sağlayabilecek kadar bir birikime sahip olmanız ve
 • İngilizce yeterliliğine sahip olmanız

Tek Yetkili Temsilciler
Birleşik Krallık'a Tek Yetkili Temsilci olarak göç etmek istiyorsanız:
 • Merkezi veya merkez şubesi Birleşik Krallık dışında yer alan bir
 • firmanın çalışanı olmanız,
 • Sektörünüzün konusu üzerine kapsamlı/ayrıntılı deneyim ve bilgiye sahip olmanız,
 • Temsil edeceğiniz firmada kıdemli bir pozisyona (ancak büyük bir hissedarı olmamanız) ve firma adına karar alabilecek tam yetkiye sahip olmanız,
 • Firmanın Birleşik Krallık'taki ticari varlığını kurmayı amaçlıyor olmanız gerekmektedir.
İngiltere'ye Temsilci Göndermek İsteyen Firmada Aranılan Özellikler
 • En az 1 yıl süreyle kurulmuş ve düzenli çalışan bir ticari işletme olması
 • Temsilcinin İngiltere'ye gönderilmesinin amacı, gerçekten de firmanızı geliştirmek/ilerletmek adına olmalıdır (bir başka deyişle, gidecek kişinin göç etmesini kolaylaştırma amacı ile değil)
 • Tek Yetkili Temsilciyi göndermek amacıyla ayrılan bütçenin, firmanızın ölçeğine, ticaret kapasitesine veya karlılığına uygun ve gerçekçi olmalıdır.
Şirket Temsilci Vizesi (Sole Representative) ile Neler Yapılabilir?
 • Şirket adına çalışma,
 • Aile bireylerini İngiltere'ye getirme,
 • 5 yıl sonunda oturum izni başvurusu

Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılmalıdır?
 • Birleşik Krallığa gitmek isteyen kişinin, seyahat tarihinden 3 ay önce başvuru yapılmaktadır.
 • Örneklendirecek olursak, 15 Haziran'da bu seyahati planlayan kişi, 16 Martta başvuru yapmalıdır.
 • İngiltere dışından yapılan başvurular internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Vize Süresini Uzatma
Bakmakla yükümlü olunan kişiler ve varsa İngiltere'de bulunulan süre içinde 18 yaşını doldurmuş çocuklar da belirtilerek vize uzatma başvurusu yapılması mümkündür.
Vize uzatma işlemi, mevcut vize sona ermeden yapılmaktadır.

Uzatma başvurusunda bulunabilmek için;
Aynı işveren bünyesinde çalışıyor olmaya devam etmek ve şirket merkezinin halen İngiltere dışında faaliyet göstermeye devam etmesi gerekmektedir.

İngiltere'de Ne Kadar Kalabilirsiniz?
Temsilci vizesi genel olarak 3 yıl verilmekte olup, 3 yıl bitiminde 2 yıl daha uzatılması mümkündür. Toplamda geçen 5 yılın sonunda, temsilci, süresiz oturum izni başvurusunda bulunabilmektedir. Süresiz oturum izninin alınmasını takip eden 1 yıl sonunda, temsilci ve ailesine Vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkı tanınmıştır.

Aile Bireyleri
Başvurucunun bakmakla yükümlü olduğu aile üyeleri de bu vize ile İngiltere'ye gidebilmektedirler.
 • 18 yaş altındaki çocuklar
Birleşik Krallıkta iken doğan çocukların sizinle kalması için başvuruda bulunmanız mümkündür. Ancak çocuk ile yapılacak seyahatler için mutlaka izin başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
LONDRA
5 Chancery Lane WC2A 1LG
T:
+4402074067504

ISTANBUL
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Atasehir
T:
+902165101260

info@guden.av.tr