Uluslararası Alacak Takibine İlişkin Bilgi Notu
Hazırlayan: Ali Güden
Öncelikle uluslararası alacaklar borçlunun ve alacaklının farklı ülkelerde oldukları durumlarda, alacağın tahsili konusunda oluşan bir anlaşmazlık sonucunda, bir ortaya çıkan bir alacak türüdür. Örneğin Türkiye'de bulunan bir şirketin Hollanda'daki şirketten tahsil edemediği bir alacağının bulunması durumda bu alacak uluslararası alacak statüsünde olmaktadır. Uluslararası alacaklardan ve bunların takibinden söz edildiğinde yapılacak olan takip ile alakalı olarak ulusal alacaklara kıyasla esas fark oluşturan nokta, borçlunun alacaklının bulunduğu ülkeden farklı bir dil, kültür ve en önemlisi kanunları ile karşı karşıya olunduğu anlamına gelmektedir. Dolayısı ile her ne kadar ulusal alacaklar için düzenlenmiş olan hükümlerin geçerli olduğu alanlar olsa da çeşitli durumlarda farklı hükümlere başvurulması söz konusu olacaktır.
Uluslararası alacaklara ilişkin olarak yapılacak icra takibinde alacağın tahsilinin gerçekleşeceği yer borçlunun (örneğin Hollanda) ülkesidir. Şayet taraflar aralarındaki sözleşmede aksini kararlaştırmadılar ise Türk mahkemelerine başvurmak mümkün olmayacaktır. Uluslararası alacaklar bakımından yapılacak olan icra takibini, ulusal alacaklara ilişkin olan takipten ayıran önemli husus icra takibinin ''yabancı'' ülkede başlayacak olması ve dolayısı ile yapılan takibe ilişkin olarak takibin başlatıldığı ülkenin hukuk kurallarının uygulanacak olmasıdır. (MÜHUK madde 27 ve HMK Madde 22)
Nitekim uluslararası alacağa ilişkin takibi kompleks hale getiren de budur. Taraflar sözleşmede anlaşmışlar ise yetkili mahkeme Türk mahkemesi olması için bir sakınca yoktur ancak bu durumda unutulmaması gereken bir başka husus ise alacaklının lehine sonuçlanan dava kararın yabancı bir ülkede uygulanabilmesi için alınan kararı tanıma ve tenfiz sürecine tabii tutmak gerektiğidir.
Sonuç olarak, uluslararası alacağın tahsilinde alacaklı ile birlikte izlenecek olan yol haritasını oluşturabilmenin anahtar noktası sözleşmenin etkili ve verimli bir şekilde incelenebilmesi, uluslararası ticaret hukukuna hakim olunması ve buna ek olarak takibe uygulanacak olan hukuka ve alternatif çözüm yollarına ilişkin tam donanıma sahip olunmasıdır. Guden Hukuk Burosu Uluslararası Avukatlar Birliği'nin (Worldwide Lawyers Asssociate) bir parçası olarak İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Kuveyt Cumhuriyeti, Portekiz, İtalya, Amerika, Hindistan, Rusya, Fransa, Tunus, İsviçre, Güney Kore'de ortak çalıştığımız hukuk büroları ile birlikte hizmet vermektedir.
Uluslararası alacaklara ilişkin takibe yönelik daha fazla bilgiye ulaşmak ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için info@guden.av.tr adresimizden veya telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.
LONDRA
5 Chancery Lane WC2A 1LG
T:
+4402074067504

ISTANBUL
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Atasehir
T:
+902165101260

info@guden.av.tr